வணக்கம் நட்பே...! * தங்கள் வருகை நல் வரவாகுக..!! * இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்..!!! கிறுக்கல்கள்: கடைசி பயணம்

Sunday, November 29, 2009

கடைசி பயணம்

மண்ணிற்குள் உடல்...
அழும் உறவுகள்..!
காசுக்காக காத்திருக்கும்
வெட்டியான்..!
-சே.குமார்
No comments: