வணக்கம் நட்பே...! * தங்கள் வருகை நல் வரவாகுக..!! * இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்..!!! கிறுக்கல்கள்: அப்பா

Sunday, November 1, 2009

அப்பா

அப்பா கொடுத்த
காசு பத்திரமாய்...
காசு கொடுத்த அப்பா..?

-சே.குமார்
No comments: