வணக்கம் நட்பே...! * தங்கள் வருகை நல் வரவாகுக..!! * இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்..!!! கிறுக்கல்கள்: பாகுபாடு

Saturday, October 31, 2009

பாகுபாடு

மரணத்திலும் உன்னோடு...
ஜாதி காட்டிப் பிரித்த
சமூகம் சடலங்களிலும்
பாகுபாடு பார்ப்பதேன்..?

-சே.குமார்
1 comment:

Manickam said...

supper....

With Love,
Prabu M