வணக்கம் நட்பே...! * தங்கள் வருகை நல் வரவாகுக..!! * இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்..!!! கிறுக்கல்கள்: கடிதம்

Monday, October 26, 2009

கடிதம்

எப்போதோ நீ
கொடுத்த ஒற்றைவரி
கடிதம் என்னுள் பத்திரமாய்..!
பதில் அனுப்பாமலே..!

-சே.குமார்
No comments: