வணக்கம் நட்பே...! * தங்கள் வருகை நல் வரவாகுக..!! * இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்..!!! கிறுக்கல்கள்: களங்கம்

Sunday, October 25, 2009

களங்கம்

நிலவுக்கும் கடலுக்கும்
சண்டையோ..?
தன்னுள் மிதக்கும்
நிலவை களங்கப்படுத்தியது
அலை..!

-சே.குமார்
No comments: