வணக்கம் நட்பே...! * தங்கள் வருகை நல் வரவாகுக..!! * இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்..!!! கிறுக்கல்கள்: மழை

Saturday, October 31, 2009

மழை

மழையோடு விளையாட்டு...
நாளை காய்ச்சல் வரலாம்..!
மழை மீண்டும் வருமா..?

-சே.குமார்
No comments: