வணக்கம் நட்பே...! * தங்கள் வருகை நல் வரவாகுக..!! * இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்..!!! கிறுக்கல்கள்: வேஷங்கள்

Friday, October 30, 2009

வேஷங்கள்

தேடும் தெய்வங்கள்
தெருவினில்...
வயிற்றுப்பிழைப்புக்காக
வேஷங்கள்..!

-சே.குமார்
No comments: