வணக்கம் நட்பே...! * தங்கள் வருகை நல் வரவாகுக..!! * இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்..!!! கிறுக்கல்கள்: துணை

Sunday, November 1, 2009

துணை

துணைக்கு வருவாயா
தூறலே...
வெயிலில் என்னவள்..!

-சே.குமார்
1 comment:

நிலாமதி said...

உங்கள் துணைக்காக......... தூரலை துணையாக் கேட்கும் உங்கள் கவி அழகு...........