வணக்கம் நட்பே...! * தங்கள் வருகை நல் வரவாகுக..!! * இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்..!!! கிறுக்கல்கள்: தடை

Wednesday, November 18, 2009

தடை

சிறுநீர் கழிக்க
தடையாக
சுவரெங்கும்
சாமி படங்கள்..!

-சே.குமார்
No comments: