வணக்கம் நட்பே...! * தங்கள் வருகை நல் வரவாகுக..!! * இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்..!!! கிறுக்கல்கள்: ஞாபகமாய்..!

Tuesday, November 24, 2009

ஞாபகமாய்..!

ஞாபக மறதியாய்
நீ விட்டுச் சென்ற
பேனா...
ஞாபகமாய்
என் பாக்கெட்டில்..!

-சே.குமார்
No comments: