வணக்கம் நட்பே...! * தங்கள் வருகை நல் வரவாகுக..!! * இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்..!!! கிறுக்கல்கள்: குளியல்

Wednesday, November 11, 2009

குளியல்

அருவித் தண்ணியோ..!
குளத்துத் தண்ணியோ..!
சுகம் என்னவோ...
உன் கைபட்ட
குழாய் தண்ணீர்
குளியலில்தான்..!

-சே.குமார்
No comments: