வணக்கம் நட்பே...! * தங்கள் வருகை நல் வரவாகுக..!! * இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்..!!! கிறுக்கல்கள்: சங்கமம்

Sunday, November 22, 2009

சங்கமம்

உனக்கும் எனக்குமான
சந்திப்பில் சங்கமிப்பது
என்னவோ கண்கள்தான்
இருந்தும் படபடக்குது
மனசு..!

-சே.குமார்
No comments: