வணக்கம் நட்பே...! * தங்கள் வருகை நல் வரவாகுக..!! * இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்..!!! கிறுக்கல்கள்: ஊர்வலம்

Wednesday, November 4, 2009

ஊர்வலம்

மாட்டின்மேல்
ஊர்வலமாய்...
மனித மாடுகள்..!

-சே.குமார்
No comments: