வணக்கம் நட்பே...! * தங்கள் வருகை நல் வரவாகுக..!! * இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்..!!! கிறுக்கல்கள்: புன்னகை

Wednesday, November 18, 2009

புன்னகை

உன் புன்னகையால்
நொறுங்கியது
என் இதயமல்ல...
இன்பம்..!

-சே.குமார்
No comments: