வணக்கம் நட்பே...! * தங்கள் வருகை நல் வரவாகுக..!! * இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்..!!! கிறுக்கல்கள்: விதவை

Monday, January 25, 2010

விதவை

கோபுர வாசலில்
கோலமிடும் பெண்...
கோலம் இழந்து...
இளம் விதவை..!

-சே.குமார்
No comments: