வணக்கம் நட்பே...! * தங்கள் வருகை நல் வரவாகுக..!! * இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்..!!! கிறுக்கல்கள்: குடைக்குள்...

Friday, January 8, 2010

குடைக்குள்...

மழையில் நனைந்தால்
உனக்கு ஜலதோஷம்
பிடிக்கும் என்பதால்
குடைக்குள் நான்..!

-சே.குமார்
No comments: