வணக்கம் நட்பே...! * தங்கள் வருகை நல் வரவாகுக..!! * இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்..!!! கிறுக்கல்கள்: பசி

Sunday, December 13, 2009

பசி

ஊர்வலமாய் அம்மன்
எரியப்பட்டது காசு..!
வயிற்றுப்பசியுடன்
வயோதிகர்..!

-சே.குமார்
No comments: