வணக்கம் நட்பே...! * தங்கள் வருகை நல் வரவாகுக..!! * இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்..!!! கிறுக்கல்கள்: கல்லறைகள்

Wednesday, December 9, 2009

கல்லறைகள்

எதிர்ப்பின்றி
பேசி சிரித்தோம்...
எதிர் எதிரே
நம் கல்லறைகள்..!

-சே.குமார்
No comments: