வணக்கம் நட்பே...! * தங்கள் வருகை நல் வரவாகுக..!! * இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்..!!! கிறுக்கல்கள்: தடுமாற்றம்

Sunday, February 28, 2010

தடுமாற்றம்

ரகசியமாய் ஒருமுறை...
நீயும் திரும்ப...
நானும் திரும்ப...
தடுமாறியது இதயம்..!
 
-சே.குமார்
No comments: