வணக்கம் நட்பே...! * தங்கள் வருகை நல் வரவாகுக..!! * இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்..!!! கிறுக்கல்கள்: ஆடை

Sunday, February 7, 2010

ஆடை

குளிர்-
ஆடையின்றி அலையும்
குட்டிக்கு ஆடையானது
தாய்..!

-சே.குமார்