வணக்கம் நட்பே...! * தங்கள் வருகை நல் வரவாகுக..!! * இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்..!!! கிறுக்கல்கள்: சிறை

Wednesday, August 26, 2009

சிறை

அடிமைச் சிறை
அவதிப்பட்டது...
கூண்டுக்கிளி..
 
-சே.குமார்
பரியன்வயல்
1 comment:

ambika said...

Not Bad. Good. Try something New