வணக்கம் நட்பே...! * தங்கள் வருகை நல் வரவாகுக..!! * இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்..!!! கிறுக்கல்கள்: ஆலமரமாய்...

Wednesday, August 26, 2009

ஆலமரமாய்...

மறக்க முயன்றும்
மறக்க முடியவில்லை...
மனசுக்குள் ஆலமரமாய்...
முதல் காதல்..!
 
 
-சே.குமார்
பரியன்வயல்
No comments: